VN Quê Hương Tôi

VNTS xin trích dẫn những video nói về các danh nhân Việt Nam trong chương trình
“Việt Nam Quê Hương Tôi”
do Phương Anh, RFA thực hiện.

Trích từ nguồn ···»» ĐÀI Á CHÂU TỰ DO – YouTube
…………………………………………………………………………………………….

 

Vua Lý Cao Tông vị vua làm hao mòn nhà Lý.


Vua Lý Anh Tông vị vua sáng suốt lập người nối ngôi.


Vua Lý Thần Tông vị anh quân kế nhiệm Lý Nhân Tông.


Vua Lý Nhân Tông vị minh quân thời nhà Lý.


Vua Lý Thánh Tông và nước Đại Việt.


Vua Lý Thái Tông và nước Đại Việt.


Thời vua Lý Thái Tổ, vua Lý Thái Tông.


Vua Lê Đại Hành băng hà, nhà Lý khai nghiệp.


Thời Tiền Lê.


Cuộc nội chiến dưới thời Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh.


An Nam đô hộ phủ thời Đường.


Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương).


Bà Trưng ; Bà Triệu.


Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ buổi sơ khai đến thời bắc thuộc.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>