Live Stream

Những tư tưởng khát vọng TỰ DO DÂN CHỦ tại VN ngày càng được bộc lộ nhiều hơn,
đòi hỏi ngày càng lớn hơn cho dù csVN dùng bàn tay sắt hay bàn tay thép, cũng không thể đàn áp, đè bẹp phong trào “Xã Hội Dân Chủ” đang lớn mạnh.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>