LIVESTREAM

Những tư tưởng khát vọng TỰ DO DÂN CHỦ tại VN ngày càng được bộc lộ nhiều hơn,
đòi hỏi ngày càng lớn hơn cho dù csVN dùng bàn tay sắt hay bàn tay thép, cũng không thể đàn áp, đè bẹp phong trào “Xã Hội Dân Chủ” đang lớn mạnh.

 


Lịch Sử Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

LIÊN KẾT BẢO VỆ CÁC TÀI KHOẢN FACEBOOK
Hacker chiếm FB bằng cách nào? Dùng số ĐT nào để tránh mật vụ theo dõi.
Xin các bạn cùng nghe anh Huỳnh Quốc Huy trình bày.

- Ngày phản kháng chế độ độc tài csVN (27.04.2013)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>