Tranh Luận

Trao đổi những suy tư về Chính trị VN (Truong Quan – Dat):


Đối Thoại Và Phản Biện về Dân Chủ (Truong Quan – Phan Hiep…)


Trao đổi về “Tam Quyền phân lập” của một nước (Trương Quân…)


Quan tâm về hiện tình Đất Nước (Quân Khúc – Benny Trương)


One Response to Tranh Luận

  1. Trần văn Hạnh says:

    Trung quốc hoàn toàn không còn xứng đáng là một nước lớn , nước UV thường trực của HĐBA Liên hiệp quốc khi họ chỉ coi trọng tham vọng của mình , khi họ nhào nặn lịch sử có lợi cho họ ,khi họ bắt nạt , đe dòa các nước nhỏ , khi họ súi dục một nước tay chân của họ gây cẳng thẳng ở khu vực để các nước trong và ngoài khu vực châu A phải phân tâm , lo lắng , đầu tư công sức , tiền của đề phòng
    Nghiã là trên thực tế , họ đang là nguyên nhân chính gây mất ổn định , đang đe dọa sử dụng vũ lực ở khu vực để phô trương sức mạnh , và chính họ đang đẩy các nước khác phải chạy đua vũ trang , chính họ đang phá hoại Hòa bình khu vực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>