[CaliToday] Kim Jong Jun theo dõi Mỹ thêm một thời gian trước khi quyết định tấn công Guam- 14.08.2017

Nguồn »»» THVN.CaliToday – YouTube
This entry was posted in VNTS.

Comments are closed.